Naslovnica Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

11. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

10. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

9. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

8. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

7. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

6. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

5. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

4. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

3. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

2. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

1. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Dokumenti po godinama

ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

 

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 20. ožujka 2021 .godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke  o komunalnim djelatnostima s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Dragalić, Trg sv. I. Krstitelja 2, Dragalić, 35400 Nova Gradiška ili slanjem emaila na adresu info.dragalic@gmail.com

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

 

Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu

Savjetovanje traje od 10. ožujka do 20. ožujka 2021.

 

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 20. ožujka 2021 .godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Dragalić, Trg sv. I. Krstitelja 2, Dragalić, 35400 Nova Gradiška ili slanjem emaila na adresu info.dragalic@gmail.com

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine  Dragalić

Savjetovanje traje od 15. veljače do  01. ožujka 2021.

 

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 01. ožujka 2021 .godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća  Općine  Dragalić s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Dragalić, Trg sv. I. Krstitelja 2, Dragalić, 35400 Nova Gradiška ili slanjem emaila na adresu info.dragalic@gmail.com

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na  obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Dragalić.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Dragalić. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga .

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća  Općine Dragalić objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Dragalić , www.dragalic.hr

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća  Općine Dragalić koji je objavljen na internet stranici Općine Dragalić  predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

 

Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

Trajanje javnog savjetovanja za ovu izmjenu Poslovnika skraćeno je  na  petnaest dana radi zakonske  obveze usklađivanja Poslovnika  sa odredbama Zakona  o izmjenama  i dopunama Zakona  o lokalnoj  i područno (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 144/20)

PRAVO NA POTPORU ZA NOVOROĐENO DIJETE

NACRT PRIJEDLOGA DOPUNE PROGRAMA MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA

JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU PRIJEDLOGA PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM ZA 2021

U tijeku je Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dragalić za 2021. godinu koje traje od 17. listopada 2020. do 16. studenog 2020.godine

Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dragalić za 2021 godinu.

Donošenje Plana upravljanja  utvrđeno je člancima 18. i 19. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 52/18)

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dragalić za razdoblje od godinu dana. Plan upravljanja određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Općine Dragalić, te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, te mora sadržavati detaljnu analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Dragalić i godišnje planove upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Dragalić.  Pobliži obvezni sadržaj Plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, propisan je Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu RH („NN“ br. 21/14).

Sve primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti pisanim putem na adresu Općine Dragalić ili putem e-pošte na adresu info.dragalic@gmail.com

Napomena: nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću.

IZMJENA I DOPUNA (3. IZMJENE I DOPUNE) PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DRAGALIĆ

U tijeku je Javno savjetovanje u trajanju od 11. do 26. ožujka 2020. godine vezano za temu IZMJENA I DOPUNA (3. IZMJENE I DOPUNE) PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DRAGALIĆ. Pozivamo sve zainteresirane građane da dostave eventualna mišljenja, primjedbi i prijedloga o navedenoj temi PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU.

IZRADA PRIJEDLOGA PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE DRAGALIĆ ZA 2020 GODINU.

U tijeku je Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dragalić za 2019. godinu koje traje od 28. siječnja 2020. do 27. veljače 2020.godine
Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dragalić za 2020 godinu.

OBAVIJEST – o javnom uvidu u Nacrt prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Dragalić

Uvid u Nacrt prijedloga ispravljenog Programa raspolaganja i popratnu dokumentaciju je radnim danom od 20. kolovoza 2019. godine do 04. rujna 2019. godine od 09:00 do 12:00 sati u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dragalić, Trg sv. I. Krstitelja 2, Dragalić.

Nacrt prijedloga Programa s popratnom dokumentacijom nalazi se i na mrežnim stranicama Općine Dragalić.

Prikaz raspolaganja – mapa

Karte

Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Odluka o komunalnom redu

Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Odluka o zakupu poslovnog prostora

Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina

U tijeku je Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dragalić za 2019. godinu koje traje od 18. veljače 2019. do 28. veljače 2019. godine jer je Plan potrebno što prije donijeti zbog njegove primjene. Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dragalić za 2019. godinu.

Donošenje Plana upravljanja  utvrđeno je člancima 18. i 19. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 52/18)

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dragalić za razdoblje od godinu dana. Plan upravljanja određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Općine Dragalić, te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, te mora sadržavati detaljnu analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Dragalić i godišnje planove upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Dragalić.  Pobliži obvezni sadržaj Plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, propisan je Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu RH („NN“ br. 21/14).

Sve primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti pisanim putem na adresu Općine Dragalić ili putem e-pošte na adresu info.dragalic@gmail.com

Napomena: nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću.

U tijeku je Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi koje traje od 7. veljače 2019. do 17. veljače 2019.godine. Javno savjetovanje traje 10 dana, a razlog vremenski kraćem savjetovanju je što se radi o usklađenju postojeće Odluke s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Sve primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti pisanim putem na adresu Općine Dragalić ili putem e-pošte na adresu  info.dragalic@gmail.com

U tijeku je Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu koje traje od 7. veljače 2019. do 17. veljače 2019.godine. Javno savjetovanje traje 10 dana, a razlog vremenski kraćem savjetovanju je što se radi o usklađenju postojeće Odluke s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Sve primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti pisanim putem na adresu Općine Dragalić ili putem e-pošte na adresu  info.dragalic@gmail.com

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da od 08. prosinca 2018. godine do 07. siječnja 2019. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanju s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Općine Dragalić s obrazloženjem na mail: info.dragalic@gmail.com.
Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na poveznici ispod teksta.

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da od 05. ožujka 2017. godine do 04. travnja 2017. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Dragalić 2017.-2022. s obrazloženjem na mail: op-dragalic@sb.t-com.hr
Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Dragalić.

Javna rasprava o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa (brzog interneta)

Nacrt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za područje Nove Gradiške (PRŠI), čiji je sastavni dio i područje općine Dragalić je kao dokument koji sadrži opis projekta izrađen, te je provedena njegova preliminarna provjera od strane HAKOM-a. Sukladno strukturnim pravilima Okvirnog nacionalnog programa (ONP – poglavlje 2.5) nositelj projekta pokreće javnu raspravu o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Nove Gradiške.

Javna rasprava započinje s danom 22.08.2017. i traje do 21.09.2017., tijekom kojeg razdoblja će se putem elektroničke pošte na adresu javna.rasprava.NGA@novagradiska.hr zaprimati podaci i očitovanja operatora i drugih zainteresiranih strana. Dokumenti vezani uz predmetnu javnu raspravu nalaze se na mrežnoj stranici nositelja projekta, odnosno na slijedećoj poveznici: www.novagradiska.hr/

Molimo sve zainteresirane strane da se uključe u raspravu

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama  i dopuna  Statuta Općine Dragalić

Savjetovanje traje od  15. veljače  do 01. ožujka 2021.

 

 

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 01.ožujka 2021. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama  i dopunama  Statuta Općine  Dragalić, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Dragalić, Trg sv. I. Krstitelja 2, Dragalić, 35400 Nova Gradiška ili slanjem emaila na adresu info.dragalic@gmail.com

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na  obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Dragalić.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Dragalić. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga .

Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama  i dopunama  Statuta Općine Dragalić   objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine  Dragalić www.dragalic.hr

Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama  i dopunama  Statuta Općine Dragalić    koji je objavljen na internet stranici Općine Dragalić  predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

Trajanje javnog savjetovanja za ovu statutarnu odluku skraćeno je  na  petnaest dana radi zakonske  obveze usklađivanja Statuta  sa odredbama Zakona  o izmjenama  i dopunama Zakona  o lokalnoj  i područno (regionalnoj)m samoupravi („Narodne novine“ br. 144/20).