Naslovnica Pristup informacijama

Pristup informacijama

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13). Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti. Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Kontakt podaci osobe za informiranje

Općina Dragalić
Trg sv. Ivana Krstitelja 2, Dragalić
35400 Nova Gradiška

Sanja Matijević – službenica za informiranje
Telefon: +385 (0)35 376 236
Fax: +385 (0)35 376 237
E-mail: pristup.informacijama.dragalic@gmail.com
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 9:00 do 14:00 sati

Marija Bilačić- zamjenica službenice za informiranje