JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Tel: 035 376 236

Fax: 035 376 237

e-mail: info.dragalic@gmail.com

PROČELNICA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Sanja Matijević, mac.oec.

Tel: 035 376 236

e-mail: info.dragalic@gmail.com

SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT

Marija Bilačić

Tel: 035 376 236

e-mail: info.dragalic@gmail.com