Naslovnica Javna nabava

Javna nabava

Javna nabava

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Temeljem članka 13., stavak 9., točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 90/11, 83/13 i 143/13) obavještavamo da načelnik Općine Dragalić i s njim povezane osobe iz članka 13., stavak 4. Zakona, ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju, odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%.