Naslovnica Javna nabava

Javna nabava

Javna nabava

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Temeljem članka 80., stavak 2., točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/16 i 114/22) obavještavamo da načelnik Općine Dragalić i s njim povezane osobe iz članka 77., stavak 1. Zakona, ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju, odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%.