Naslovnica O nama

O nama

O općini Dragalić

Općina Dragalić jedna je od najmlađih općina u Hrvatskoj. Nastala je 1997. godine dijeljenjem općine Gornji Bogićevci na dva dijela i obuhvaća njezin bivši istočni dio – naselja: Dragalić, Donji Bogićevci, Gorice, Mašić, Medari i Poljane. Dragalić se nalazi desetak kilometara zapadno od Nove Gradiške, u plodnom dijelu Posavlja, uz autocestu Zagreb – Lipovac, staru krajišku cestu i magistralnu prugu na kojoj se nalazi i željeznička postaja Dragalić. Iako je općinsko središte sa osnovnom školom, poštom i nekoliko trgovina, Dragalić je danas kao i ostala mjesta općine uglavnom seosko naselje.

Za vrijeme domovinskog rata Dragalić je, kao i ostala mjesta u općini, bio okupiran, spaljen i razoren, a stanovništvo prognano. Osim obiteljskih objekata, uništeni su i svi kulturni gospodarski, društveni i vjerski objekti. Posljedice rata su prisutne još i danas. Zbog blizine crte bojišnice minirano je oko 12 km2 što čini 20 % ukupne površine današnje Općine! Odmah poslije oslobođenja počela je obnova kuća, uglavnom po tadašnjem vladinom programu obnove. Poslije su se u obnovu uključile i druge ustanove te međunarodne organizacije, u prvom redu JP Hrvatske vode, njemački Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) i USAID.

U naselju je završena izgradnja vodovoda i plinofikacija cijele Općine. U tijeku je razminiravanje dijela poljoprivrednih površina, što bi znatno trebalo poboljšati mogućnost poljoprivredne proizvodnje i uređivanje industrijske zone. Kako se Općina nalazi se u području posebne državne skrbi građani, obrtnici i poduzeća se mogu koristiti  nizom poreznih olakšica i s time Općina želi privući potencijalne investitore.

Dragalić kroz povijest

Naselje se nalazi 7 km zapadno od Nove gradiške, 2 km južno od Medara, na odvojku s regionalne ceste. U starijim izvorima Dragalić se spominje u jednom zapisu iz 14. stoljeća (1334.) u kome se navodi postojanje 34 katoličke župe s 20 000 stanovnika, a među njima i ovo naselje, pod vlašću viteškog reda Ivanovaca.

Središte posjeda bilo je između Dragalića i Bogićevaca, s uređenim dvorcem, odakle su redovnici Ivanovci upravljali okolnim posjedima Trnavom, Starčom i Ljesnicom. Oni su sagradili i prvu utvrdu i crkvu sv. Ivana Krstitelja u blizini sela, koja je okolnim selima bila i župna crkva. 1878. u selu je sagrađena nova crkva koju je agresor 1991. uništio.

Prva škola spominje se 1777. godine, zgrada škole sagrađena je 1906., a 1966. nova škola, koju je srpski agresor 1991. srušio i zapalio. Nova crkva, škola i drugi objekti sagrađeni su nakon Domovinskog rata.

1760. u Dragaliću je bilo 35 kuća, 70 obitelji i 306 katolika. U tom popisu navode se i imena kućedomaćina: Mijo Kovačić (3 obitelji, 11 članova), Mato Derežanin (5,21), Mijo Babić (3,12), Mato Zukanović (3,10), Matija Petrićević (2,6), Mijo Bradašević (4,14) i drugi. 1769. u selu su bile 33 katoličke kuće, 65 obitelji i 315 katolika.

Danas je Dragalić središte istoimene općine za naselja: Dragalić, Donji Bogićevci, Gorice, Mašić, Medari i Poljane.

Površina Općine: 59,5 km2
Gustoća naseljenosti: 21 stanovnik/km2

Broj stanovnika u naseljima Općine Dragalić od 1800. do danas

oko
1800
oko
1850
oko
1900
1931 1953 1991 2001
Dragalić 284 246 412 657 717 655 581
Donji Bogićevci 202 231 280 423 429 327 76
Gorice 31 124 276 392 400 220 166
Mašić 75 217 513 647 576 649 194
Medari 150 198 262 499 496 452 211
Poljane 340 325 478 420 412 54
UKUPNO 742 1.356 2.068 3.096 3.038 2.715 1.282

Donji Bogičevci

Selo se nalazi između autoceste i rijeke Save, 10 km jugozapadno od Nove Gradiške, 3 km od Dragalića. Koncem 16, stoljeća, a i kasnije, Donji i Gornji Bogićevci bili su jedno selo. 1734. Donji Bogićevci (Inferiori Bogichevczij) su imali 29, a 1759. 30 pravoslavnih kuća.

Mašić

Selo se nalazi 4 km zapadno od Nove Gradiške i 4 km sjeverno od Dragalića. Spominje se u izvorima 1602. godine, a opisano je u komorskom izvješću 1698. kao villa Masichy. U tome opisu navode se i imena stanovnika: Novak Petković, Ninko Marković, Vuk Jovanović, Miho Prakolovac i druga. 1734. selo je imalo 20 pravoslavnih kuća, a 1760. 23 pravoslavne i 8 katoličkih kuća. U popisu se navodi i 16 katoličkih obitelji sa 75 članova, te njihovi kućedomaćini: Ivan Matošević (3, 11), Marko Pušilović (3, 13), Pavao Matošević (2, 12), Petar Samardžić (1, 5), Ivan Rošić (1, 4) i drugi. Pravoslavna crkva sv. Ilije sagrađena je 1858., a školska zgrada 1875. godine.

Medari

Selo se nalazi uz regionalnu cestu u smjeru Zagreba, na rječici Trnavi, 6 km zapadno od Nove Gradiške, a 2 km sjeverno od Dragalića. U komorskom opisu sela 1698. među ostalim je zapisano: Ovo mjesto, i u osmansko doba a i sada, nastanjavaju stanovnici-vojnici grčkog obreda. Navode se njihova imena: Srđan Vukasović, Jovo Miloević, Mlađan Damianović, Peter Knezević, Đuro Ivanović, Simo Sudar, Staniša Bošnjak i drugi. Medari su bili sjedište pravoslavne župe (crkva sv. Preobraženja) 1759. imali su 31, 1779.-27, a 1809.-24 pravoslavne kuće sa 150 članova. Školska zgrada je sagrađena 1840. godine. 1837. Medari su s Trnavom imali 431 stanovnika, 391 pravoslavca i 40 katolika.

Gorice

Selo se nalazi na uzvisini između autoceste i rijeke Save, 8 km jugozapadno od Nove Gradiške, a 4 km južno od Dragalića. 1746. Godine spominje se kako se u vinogradima, zvanim Gorice, nalazi kapela sv. Vida zaštitnika mjesta koji se slavi 16. lipnja. 1760. na ovom posjedu starogradiškh franjevaca bile su 4 katoličke kuće, 5 obitelji i 18 katolika, te 9 pravoslavnih kuća. Katolički kućedomaćini bili su Ivan Bunievac (1,4), Ivan Pušia,…

Poljane

Selo se nalazi na rječici Trnavi 5 km jugozapadno od Nove Gradiške, 2 km jugoistočno od Dragalića. Ne spominje se u ranijim povijesnim izvorima. 1734. Poljane su imale 12 pravoslavnih kuća, a u izvješću 1746. navodi se i 12 katoličkih kuća, 14 obitelji i 74 katolika. Nešto kasnije (1758.) spominje se i drvena kapela sv. Fabijana i Sebastijana. 1760. Poljane su imale 19 pravoslavnih i 12 katoličkih kuća, 21 obitelj i 74 katolika. U tome crkvenom izvješću navode se i kućedomaćini katolici: Blaž Katić (2,6), Marko Pavišević (3,8), Mato Marošević (2,4), Mijo Ivanović (2,10), Ivan Krajačić (2,8), Mijo Katićić (1,4), i drugi.

Literatura:

  • Novogradiški godišnjak 2005
  • Feliks Valentić: Novogradiški leksikon