Naslovnica Općinska uprava Općinski načelnik

Općinski načelnik

Općinski načelnik

Izvršno tijelo Općine Dragalić čine

Općinski načelnik
Zvonimir Karlik – (HSS)

Zamjenici općinskog načelnika
Igor Šupica, bacc.ing.sec. – (HSS)
Ranka Milojković – (SDSS) predstavnik nacionalne manjine