Općina Dragalić Općina Dragalić Općina Dragalić Općina Dragalić
Nadogradnja dijela objekta dječjeg vrtića „Žabica“ Dragalić

Novosti

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE- MRD

Odlagalište d.o.o.

Gajeva 56, Nova Gradiška
društvo za upravljanje odlagalištem komunalnog otpada

>>klikom na poveznicu niže skida se dokument sa rasporedom posjeta MRD-a i uputama za građane<<

Dobrodošli na stranice općine Dragalić

Općina Dragalić jedna je od najmlađih općina u Hrvatskoj. Nastala je 1997. godine dijeljenjem općine Gornji Bogićevci na dva dijela.

Općina obuhvaća naselja Dragalić, Donji Bogićevci, Gorice, Mašić, Medari i Poljane.

Dragalić se nalazi desetak kilometara zapadno od Nove Gradiške, u plodnom dijelu Posavlja, uz autocestu Zagreb – Lipovac.

Za sve informacije nazovite: +385 35 376 236

23

godine
postojanja

1.2 k

stanovnika

60

kvadratnih
kilometara

Općina u slikama