Naslovnica Općinska uprava Vijeće srpske nacionalne manjine

Vijeće srpske nacionalne manjine

Vijeće srpske nacionalne manjine

Pripadnici nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika.

Članovi Vijeća srpske nacionalne manjine u općini Dragalić

  1. RANKA MILOJKOVIĆ – predsjednik
  2. LJUBAN BANJANAC – zamjenik predsjednika
  3. MIRA BANJANAC
  4. RANKO BORČIĆ
  5. MIRA BORČIĆ
  6. ĐURO BASARIĆ
  7. MILE MARIĆ
  8. MILAN RADMANOVIĆ
  9. STANA SAMAC
  10. MIRJANA CINDRIĆ