Nadogradnja dijela objekta dječjeg vrtića „Žabica“ Dragalić

Nadogradnja dijela objekta dječjeg vrtića „Žabica“ Dragalić

NAZIV PROJEKTA: Nadogradnja dijela objekta dječjeg vrtića „Žabica“ Dragalić

Korisnik projekta: Općina Dragalić, Trg sv. Ivana Krstitelja 2, 35428 Dragalić

Ukupni iznos projekta: 32.337,90 EUR

Udio Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije: 25.000,00 EUR

Razdoblje provedbe projekta: studeni 2023. – veljača 2024.

Projekt „Nadogradnja dijela objekta dječjeg vrtića „Žabica“ Dragalić“ je Općina prijavila na „Poziv na iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice u 2023. godini“ Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, objavljenog na web stranici Ministarstva 15. veljače 2023. godine. Ugovor o financiranju projekta potpisan je 07. lipnja 2023. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 32.337,90 eura, od kojih udio Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije iznosi 25.000,00 eura, dok će razliku pokriti Općina Dragalić iz vlastitih proračunskih sredstava.

Projekt će po završetku projektnih aktivnosti biti potpuno u funkciji, a završetkom projekta nadogradnje dijela objekta dječjeg vrtića „Žabica“ se ne dovodi u pitanje njegov daljnji rad. Sredstva za rad dječjeg vrtića se realiziraju iz dijela pokrića samih korisnika (roditelja) i većim dijelom iz proračuna Općine, a od prosinca 2023. godine sukladno Odluci o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024i iz državnog proračuna. Procjenjuje se da što izravno, što neizravno, materijalno ili nematerijalno, korist od realizacije ovog projekta ima 35 do 40% ukupne populacije na području Općine Dragalić, odnosno stanovnici općine koji imaju djecu predškolske dobi, kao i oni koji će se odlučiti imati djecu u budućnosti.

Rezultat projekta u promatranom razdoblju je izrada konstrukcije za nadogradnju dijela objekta dječjeg vrtića „Žabica“ u Dragaliću površine 47 m2.

Ovaj projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.