Izgradnja zgrade za potrebe općinske ambulante

NAZIV PROJEKTA: Izgradnja zgrade za potrebe općinske ambulante

Korisnik projekta: Općina Dragalić, Trg sv. Ivana Krstitelja 2, 35428 Dragalić

Ukupni iznos projekta: 198.952,32 EUR

Udio Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije: 46.452,98 EUR

Razdoblje provedbe projekta: prosinac 2022.  – travanj 2024.

Općina Dragalić je prijavila projektni prijedlog „Izgradnja zgrade za potrebe općinske ambulante“ na „Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice u 2022. godini“ Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, objavljenog na web stranici Ministarstva 20. siječnja 2022. godine. Ugovor o sufinanciranju projekta potpisan je 04. svibnja 2022. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 198.952,32 eura, od kojih udio Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije iznosi 46.452,98 eura (konvertiranih 350.000,00 kn), dok će razliku pokriti Općina Dragalić iz vlastitih proračunskih sredstava.

Izgradnjom zgrade za potrebe općinske ambulante će se osigurati adekvatan prostor, sukladan standardima, za obavljanje usluga zdravstvene djelatnosti za potrebe jednog obiteljskog liječnika i jednog stomatologa, odnosno ordinacijske obiteljske medicine i stomatologa.

Glavne aktivnosti na projektu su bile raspisivanje natječaja za izgradnju zgrade, odabir izvođača, potpisivanje ugovora i izgradnja samog objekta. U periodu nakon izgradnje zgrade ambulante glavne aktivnosti su opremanje objekta, ishođenje uporabne dozvole te stavljanje ambulante u funkciju u suradnji sa nadležnim Domom zdravlja.

Od projekta će imati direktne koristi 1100 stanovnika naše Općina, kao i dobar dio stanovnika susjednih Općina, Gornji Bogićevci i Vrbje.

Projekt u potpunosti pridonosi poboljšanju dostupnosti socijalne infrastrukture, jačanju kvantitete i kvalitete socijalnih usluga u lokalnim zajednicama, jačanju međuopćinske suradnje, povećanju lokalne zaposlenosti, povećanje pružanja pomoći djeci, mladima, ženama i obiteljima, zaustavljanje procesa depopulacije i poticanje procesa demografskog oživljavanja potpomognutih područja.