Izgradnja vodoopskrbe naselja Mašić – Medari – Opskrbni vodovod br. 4

NAZIV PROJEKTA: Izgradnja vodoopskrbe naselja Mašić – Medari – Opskrbni vodovod br. 4

Korisnik projekta: Općina Dragalić, Trg sv. Ivana Krstitelja 2, 35428 Dragalić

Ukupni iznos projekta: 81.257,47 EUR

Udio Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine: 35.400,00 EUR

Razdoblje provedbe projekta: kolovoz – prosinac 2023.

Projekt „Izgradnja vodoopskrbe naselja Mašić – Medari – Opskrbni vodovod br. 4“ je Općina prijavila na „Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2023. godini“ Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, objavljenog na web stranici Ministarstva 07. veljače 2023. godine. Ugovor o sufinanciranju projekta potpisan je 08. rujna 2023. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 81.257,47 eura, od kojih udio Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine iznosi 35.400,00 eura, dok će razliku pokriti Općina Dragalić iz vlastitih proračunskih sredstava.

Izgradnjom Opskrbnog vodovoda br. 4, posljednje dionice sekundarnog voda projekta vodoopskrbe pitkom vodom u naseljima Mašić i Medari će biti dovršen vodoopskrbni sustav pitkom vodom u navedenim naseljima. Realizacijom projekta bilo bi izgrađeno posljednjih 723 metra vodoopskrbne infrastrukture i time omogućilo priključenje 37 domaćinstava na javnu vodoopskrbnu mrežu.

Glavne aktivnosti na projektu su uklanjanje postojećeg nogostupa izgrađenog prije 40 godina jer se trasa cjelokupnog sekundarnog voda nalazi u području postojećeg nogostupa. Nadalje, iskop potrebne trase rova za polaganje PEHD voda 90 mm, u dužini 703 m, te dva proboja ispod ceste na sjevernu stranu u dužini 20 m. Nakon povezivanja s dosada izgrađenim dijelom vodoopskrbnog sustava i zatvaranja kanalskog rova u kojem će biti fizički položen vod, potrebno je i sanirati, odnosno postaviti novi nogostup.

Projekt u potpunosti pridonosi poticanju razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda na cjelokupnom području općine Dragalić, odnosno predmetnom realizacijom svako domaćinstvo na području općine Dragalić imalo bi mogućnost priključenja na javni opskrbni sustav pitkom vodom.