Održana radionica za braniteljsku i stradalničku populaciju

Dragalić, 21.02.2024.

U Dragaliću je održana radionica na temu : Usluge koje Veteranski centri pružaju hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji. Radionicu je vodila Ivana Rugle, voditeljica Područnog ureda u Slavonskom Brodu Uprave za savjetodavnu, psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć Ministarstva Hrvatskih branitelja .
Podsjećamo kako u RH trenutno djeluju 4 veteranska centra; u Šibeniku, Sinju, Petrinji i Daruvaru . Izgrađeni su sredstvima EU u udjelu od 85 % te 15 % iz državnog proračuna u ukupnom iznosu od 45 milijuna eura. Veteranski centri su socijalna inovacija u Hrvatskoj koja omogućava pružanje sveobuhvatne skrbi na jednom mjestu koji hrvatskim braniteljima i stradalnicima pomažu u ublažavanju posljedica rata.

Voditeljica Rugle je naglasila kako se u njima provode programi koji obuhvaćaju rehabilitacijske, rekreacijske, kulturne i društvene aktivnosti, uključujući psihološko osnaživanje te čuvanje i promicanje vrijednosti iz Domovinskog rata, a radi se i na osnaživanju potencijala korisnika za zapošljavanje i poduzetništvo te uključivanje u rad zadruga hrvatskih branitelja, kao dio radne terapije.

Mreža veteranskih centara predviđa izgradnju još četiri ( u Osijeku, Virovitici, Krapini i Senju). Korisnici mogu biti hrvatski branitelji i uži članovi njihovih obitelji kao i članovi obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja , HVO-a , civilni invalidi iz Domovinskog rata, članovi obitelji civilne osobe poginule, umrle i nestale u Domovinskom ratu i druge kategorije braniteljsko-stradalničke populacije.

Program smještaja podrazumijeva korištenje usluga Veteranskog centra 24 sata dnevno u trajanju do 20 dana.

DETALJI O VETERANSKIM CENTRIMA

Javna ustanova Veteranski centar ustanova je čiji je osnivač Ministarstvo hrvatskih branitelja. Sjedište ustanove je u Zagrebu i u sastavu ima četiri podružnice: Daruvar, Petrinja, Sinj i Šibenik. Na čelu ustanove umirovljeni je general zbora dr. sc. Josip Lucić.

Djelokrug rada ustanove je pružanje:

 • podrške i usluga braniteljsko-stradalničkoj populaciji kroz program boravka ili smještaja,
 • usluga psihosocijalne pomoći i podrške,
 • usluga savjetovanja i pomaganja,
 • psihološke djelatnosti,
 • radno terapijske usluge,
 • rekreacijske i rehabilitacijske usluge,
 • kineziološki programi i fizikalne rehabilitacije,
 • usluge promicanja zdravlja,
 • promicanje vrijednosti Domovinskog rata i kulture sjećanja,
 • organizacije kulturno-umjetničkih događanja,
 • organizacije edukacija, radionica i tečajeva,
 • usluge sportske rekreacije i poduke,
 • organiziranja sportskih natjecanja,
 • organiziranje mobilnih timova za pružanje podrške i usluga braniteljsko-stradalničkoj populaciji
 • te ostale popratne usluge i ostali oblici podrške i usluga braniteljsko-stradalničkoj populaciji.

Korisnici usluga Veteranskog centra mogu biti:

 • članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članovi uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 • hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata,
 • hrvatski branitelji iz Domovinskog rata,
 • članovi uže i šire obitelji umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,
 • članovi uže i šire obitelji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,
 • osobe stradale u obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza,
 • pirotehničari u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti koja je nastala kao posljedica obavljanja njihova posla,
 • članovi uže i šire obitelji pirotehničara poginulih pri obavljanju svog posla,
 • vojne osobe koje su ranjene ili ozlijeđene u obavljanju službene zadaće u Oružanim snagama,
 • policijski službenik ranjen ili ozlijeđen pri obavljanju policijskog posla,
 • članovi uže i šire obitelji vojne osobe koja pogine ili umre zbog rane ili ozljede koju je zadobila u obavljanju službene zadaće u Oružanim snagama,
 • članovi uže i šire obitelji policijskog službenika poginulog pri obavljanju policijskog posla,
 • strani veterani sukladno međunarodnim sporazumima,
 • žrtve seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu,
 • civilni invalidi iz Domovinskog rata,
 • članovi obitelji civilne osobe poginule, umrle i nestale u Domovinskom ratu
 • i druge kategorije braniteljsko-stradalničke populacije.

Veteranski centar pruža mogućnost korištenja usluga kroz program smještaja ili boravka, čije troškove u potpunosti pokriva Republika Hrvatska.
Program smještaja podrazumijeva korištenje usluga Veteranskog centra 24 sata dnevno u trajanju do 20 dana.

Poveznica za službenu stranicu Veteranskog centra:
https://veteranskicentar.hr/

Izvor: Radio Bljesak