JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ PROGRAMA MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU OPĆINE DRAGALIĆ U 2024. GODINI

Obrazac 1 – prijava za stambeno zbrinjavanje
Obrazac 2 – izjava o promjeni prebivališta
Obrazac 3 – izjava suvlasnika
Obrazac 4 – izjava o predaji zadužnice