Održano javno izlaganje IV. izmjena i dopuna PPUO Općine Dragalić i Izmjena i dopuna UPU radnog područja “Dragalić”

Održano javno izlaganje IV. izmjena i dopuna PPUO Općine Dragalić i Izmjena i dopuna UPU radnog područja

Dragalić, 05.03.2024.

U velikoj dvorani Vatrogasnog Doma u Općini Dragalić je danas održano Javno izlaganje četvrtih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Dragalić i Prijedloga izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja radnog područja „Dragalić“.


Sukladno Odluci o izradi izmjena i dopuna – one obuhvaćaju Određivanje lokacija za izgradnju postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije instalirane električne snage od 3 mW do 15 mW te uvjeta za izgradnju postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije na prostoru Općine kao i Usklađivanje granice ekološke mreže Natura 2000 s trenutno važećim granicama sukladno Uredbi o ekološkoj mreži .Riječ je o dvije lokacije na kojima je moguća postava sunčanih elektrana, a to su: – Sunčane elektrane do 10 (i više) MW- unutar obuhvata izdvojenog građevinskog područja izvan naselja u Radnom području ”Dragalić” te Sunčane elektrane veće od 10 (20) MW – unutar obuhvata izdvojenog građevinskog područja izvan naselja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom. Ovim izmjenama i dopunama omogućiti će se razvoj gospodarskih djelatnosti i obnovljivih izvora energije na prostoru Općine.


Četvrte Izmjene i dopune PPUO Općine Dragalić i Izmjene i dopune UPU radnog područja „Dragalić“ izradio je Zavod za prostorno planiranje Osijek uz prethodna pozitivna mišljenja i suglasnosti Upravnog odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša BPŽ-e.

Izvor: Radio Bljesak