Obavijest udrugama za dostavu izvješća o financiranju projekata u 2023. godini

Udruge čiji su programi/projekt u 2023. godini financirani iz Proračuna Općine Dragalić obvezni su
dostaviti izvješće o utrošku sredstava koje se sastoji od opisnog izvješća i financijskog izvješća s
prilozima (obrasci su u privitku, popunjavaju se elektronski, te moraju biti povjereni i potpisani od
strane ovlaštene osobe za zastupanje udruge).

Udruge su obvezne dostaviti izvješće do 29. veljače 2024. godine.
Za udruge koje ne dostave izvješće u navedenom roku primijeniti će se odredbe članka 9. Ugovora o
financiranju programa/projekata Udruge iz sredstava Proračuna Općine Dragalić za 2023. godinu koje
su udruge zaključile s Općinom Dragalić.