OBAVIJEST udrugama za dostavu izvješća o financiranju projekata u 2022. godini

Udruge čiji su programi/projekt u 2022. godini financirani iz Proračuna Općine Dragalić obvezni su dostaviti izvješće o utrošku sredstava koje se sastoji od opisnog izvješća i financijskog izvješća s prilozima  (na objavljenim obrascima).

Udruge su obvezne dostaviti izvješće do 17. veljače 2023. godine, te ista moraju biti povjerena i potpisana od strane ovlaštene  osobe za zastupanje udruge.

Za udruge koje ne dostave izvješće u navedenom roku primijeniti će se odredbe članka 9.  Ugovora o financiranju programa/projekata Udruge iz sredstava Proračuna Općine Dragalić za 2022. godinu koje su udruge zaključile s Općinom Dragalić.

 Obrazac: izvješće o utrošku sredstava

Obrazac: PROR- POT