Javni poziv za ostvarivanje prava iz programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Dragalić u 2023. godini

Javni poziv za ostvarivanje prava iz programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Dragalić u 2023. godini

Obrazac 1 – prijava za stambeno zbrinjavanje

Obrazac 2 – Izjava o promjeni prebivališta

Obrazac 3 – Izjava suvlasnika

Obrazac 4 – Izjava o predaji zadužnice