Obavijest o javnom natječaju za financiranje programa/projekata udruga u 2023. godini

Na temelju Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Dragalić („Službeni glasnik“ br. 1/16 i 1/23), a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15 i 37/21), OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DRAGALIĆ objavljuje Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga iz Proračuna Općine Dragalić u 2023. godini

Javni natječaj traje od 4. veljače 2023. do zaključno 6. ožujka 2023. godine.

Rok za podnošenje prijava je 06. ožujka 2023. do 14:00 sati.

DOKUMENTI – JAVNI NATJEČAJI