Javna rasprava o Prijedlogu 3.Izmjena i dopuna PPUO Dragalić

Temeljem čl.96 st.3. Zakona o prostornom uređenju (NN br.153/13, 65/17, 114/17, 39/19 i 98/19) i Zaključka općinskog načelnika KLASA:350-02/20-01/01 URBROJ:2178/27-21-24 od 18.02.2021. objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu 3.Izmjena i dopuna PPUO Dragalić. Javna rasprava održat će se u razdoblju 26.veljače do 5. ožujka 2021.g. Više o Prijedlogu pročitajte pod DOKUMENTI/Prostorni plan