Natječaj-stipendije-16.02.2021.

Na temelju članka 4. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Dragalić („Službeni

glasnik“ br. 4/18 i 6/20), Općinski načelnik Općine Dragalić raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu studentskih stipendija Općine Dragalić za akad.god. 2020./2021.

I.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju redoviti studenti koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:

–  da su državljani Republike Hrvatske

–  da imaju prebivalište na području općine Dragalić

–  da su redoviti student upisani na stručni, preddiplomski i diplomski sveučilišni odnosno integrirani studij ili Akademiju u Republici Hrvatskoj

– student prve godine studija s prosjekom ocjena u završnom razredu srednje škole najmanje 4,00

– studenti viših godina studija čiji prosjek ocjena svih položenih ispita nije manji od 3,00

– da nisu korisnici neke druge novčane stipendije

    !! Prijave na natječaj podnose se na obrascu prijave koji se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom    

    odjelu Općine Dragalić ili ispod- klikom na poveznice. !!

Za puni tekst natječaja otvoriti dokument priložen u objavi.

Natječaj o dodjeli studentskih stipendija

Obrazac-prijava

Izjava- članovi kućanstva

Izmjena pravilnika

Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Općine Dragalić