Održana 2. sjednica Općinskog vijeća

Pod predsjedanjem Marija Brađaševića, predsjednika Općinskog vijeća općine Dragalić, 3. je kolovoza održana druga sjednica kojoj je bilo nazočno 10 od 11 vijećnika. Tijek sjednice pratili su i zamjenici načelnika Igor Šupica i Ranka Milojković.
Na početku je jednoglasno usvojen Zapisnik s prve konstituirajuće sjednice Općinskoga vijeća.Vijećnik SDP-a Rade Bosanac imao je prije usvajanja Dnevnoga reda dva prijedloga, da se uvede aktualni sat i povećaju vijećničke naknade. Potom je jednoglasno usvojen Dnevni red od 8 točaka: Prijedlog odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima od 1-4. razreda osnovne škole u šk. Godini 2017/2018.;
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Dragalić za razdoblje lipanj-prosinac 2017.; Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara općine Dragalić, Prijedlog Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, Imenovanje Odbora za Statut i Poslovnik, Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementranih nepogoda. Razmotreno je i pismo namjere za kupnju općinskog zemljišta te pitanja i prijedlozi.
Prijedlog odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima od 1-4 razreda osnovne škole pojasnio je načelnik Zvonimir Karlik te naglasio kako su sredstva u proračunu osigurana za 50 djece spomenutog uzrasta, koja pohađaju OŠ Dragalić te za djecu iz Mašića koja pohađaju OŠ Ljudevita Gaja. Općina je spremna kao i prošle godine, prema njegovim riječima, sufinancirati nabavku udžbenika za učenike od 5-8 razreda, a o iznosu će se donijeti Odluka kada budu poznati troškovi roditelja za kupnju tih udžbenika.
Pitanje vezano za udžbenike postavila je Vesna Peterlik te naglasila kako dio učenika ima pravo na besplatne udžbenike po osnovi socijalnog statusa i osigurava ih Centar za socijalnu skrb, a dio po braniteljskoj osnovi roditelja te predložila da se utvrdi točan broj takve djece kako bi se za ostalu mogli, možda i povećati iznosi sufinanciranja s čim se načelnik složio i ponovio kako će se o iznosima pomoći upravo zato kasnije i razgovarati i donositi odluke.Ovaj Prijedlog jednoglasno je usvojen, kao i Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Vijeću za razdoblje od lipnja do kraja ove godine.
Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara općine Dragalić obrazložio je Igor Šupica, zamjenik načelnika. Što se tiče rasprave po ovoj točki Vesnu Peterlik zanimalo je i je li se moglo ovu Procjenu i plan donijeti ranije. Odgovorio je Igor Šupica te istaknuo kako je postupak općina pokrenula na vrijeme, ali da je sve trajalo zbog procedure. I ovaj Prijedlog usvojen je jednoglasno.
Uslijedilo je pojašnjenje načelnika Zvonimira Karlika o Prijedlogu Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave. Ova je točka usvojena bez rasprave jednoglasno.
Potom je prijedlog o imenovanju Odbora za Statut i Poslovnik te Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elemnetarnih nepogoda prezentirao predsjednik Odboraza izbor i imenovanja, Mario Brađašević. U Odbor za Statut i Poslovnik izabrani su s 9 glasova ZA i jednim suzdržanim Brankica Franješević za predsjednicu i za članove Teodor Kvakić i Vjekoslav Barta. U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda također s 9 glasova ZA i jednim suzdržanim izabrani su : Mladen Konjević za predsjednika te članovi Igor Šupica i Željko Petričević.
Najveća rasprava povela se nakon prezentiranja Pisma namjere gospodarstva Junašević za kupnju općinskog zemljišta. S obzirom da je još uvijek na snazi Odluka iz 2009. godine po kojoj je moguć samo zakup, potrebno je donijeti novu Odluku kako bi se omogućila i prodaja zemljišta, ne samo poljoprivrednog, nego i građevisnkoga, ali o tome će odlučiti vijećnici općine Dragalić.
Obrazloženje je dao najprije načelnik Zvonimir Karlik, a uslijedila je rasprava s vijećničkim pitanjima i prijedlozima: Rade Bosanac izrazio je mišljenje kako ne bi trebalo prodavati zemljište u Industrijskoj zoni.-Kada se čekalo investitore toliko dugo vremena, možemo pričekati još malo- rekao je.
Teodor Kvakić naglasio je kako mora branti interese svoje stranke HSS-a koja se i zalaže da poljoprivredni proizvođači dobiju mogućnost kupnje zemljišta za razvoj svojih gospodarsatava te je mišljenja kako svakako treba donijeti novu Odluku koja bi izvan snage stavila onu iz 2009.
Vesna Peterlik zatražila je za iduću sjednicu Općinskoga vijeća podatke o poljoprivrednom zemljištu kojim općina raspolaže, kako bi se, kako je rekla, na temelju toga moglo raspravljati i donijeti Odluku.
Mario Brađašević složio se da se za iduću sjednicu pripreme podaci, ali isto tako rekao kako promjenom postojeće Odluke doprinose potencijalnom razvoju OPG-a.
Na upit vijećnice Peterlik ima li općina troškove za zapuštene čestice poljoprivrednog zemljišta, načelnik Karlik je odgovorio kako ima te bi donošenje nove Odluke bilo jedno od rješenja za smanjenje tih troškova, a koristilo bi OPG-ima kojima je zemljište potrebno.
Željko Petričević mišljenja je kako bi se svakako poljoprivrednicima trebala omogućiti kupnja zemljišta te da se u to ide što prije.
Zoran Majnarić založio se da se o ovoj temi što prije raspravlja kako bi se stvorili preduvjeti i za dolazak možebitnih investitora.
Zaključeno je da se za slijedeću sjednicu OV pripreme svi potrebni podaci o poljoprivrednom zemljištu kojim raspolaže općina kalo bi se nakon kvalitetne zajedničke rasprave mogla donijeti i Odluka u kom pravcu ići.
Na kraju druge sjednice Općinskoga vijeća općine Dragalić uslijedilo je još nekoliko pitanja.
Rade Bosanac zatražio je od načelnika da izvjesti o radovima na vodoopskrbi i mjesnom domu u Poljanama, pravoslavnoj crkvi u Mašiću, Natječajima i projektima općine.
U samom zaključku sjednice Zlatko Devedžić upitao je može li se pronaći rješenje za uvođenje električne energije u mrtvačnicu na mjesnom groblju u Goricama. Odgovorio je načelnik Zvonimir Karlik te istaknuo kako to nije moguće u postojećem objektu, jer ga, prema njegovim riječima, nije moguće legalizirati, ali da se razmišlja u pravcu izgradnje nove, veće mrtvačnice, a time bi i pitanje priključenje električne energije bilo riješeno.

Tekst i foto: RADIO BLJESAK