Obavijest o prijavi građevina u kojima se nalazi azbest

Azbestne ploče

U svrhu prikupljanja podataka o građevinama u kojima se nalazi azbest (krovišta sa salonit  pločama), pozivaju se svi  vlasnici ili korisnici takvih građevina da dostave ispunjeni obrazac u Općinu Dragalić Trg sv. I. Krstitelja 2, osobno, poštom ili putem e-maila: op-dragalic@sb.t-com.hr sukladno članku 30. stavak 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest («NN» br. 69/16).

Obrazac je potrebno dostaviti do 31. kolovoza 2017. godine u Općinu Dragalić kako bi se navedeni podaci mogli dostaviti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Obrazac se može preuzeti na web stranici Općine ili u Općini svaki radni dan u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.

Ispunjavanjem obrasca izvršavate obvezu dostave podataka i pridonosite očuvanju zaštite okoliša i očuvanju zdravlja svih stanovnika naše općine.

Salonit ploče što su starije i oštećenije podložnije su otpuštanju azbestnih čestica u okoliš, a poznato je da azbestna vlakna i mikročestice azbesta štetno djeluju na zdravlje.

OBRAZAC PRIJAVNICE (.doc)