Odobrena bespovratna financijska potpora MRRFEU

Općina Dragalić u veljači ove godine aplicirala je na javni natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU – Program održivog razvoja lokalne zajednice, koji ima za cilj podržati gospodarsku i socijalnu revitalizaciju slabije razvijenih područja. Na navedeni natječaj Općina Dragalić prijavila je projekt izgradnje druge faze spojnog voda i distributivne vodovodne mreže naselja Poljane. Ukupna investicijska vrijednost ove faze projekta iznosi 510.000,00 Kn, a sukladno listi odabranih projekata za sufinanciranje u 2017. godini, Općini je odobrena bespovratna financijska potpora nadležnog Ministarstva u iznosu od 150.000,00 Kn.

Osiguranje dodatnih izvora financiranja, kako iz dostupnih nacionalnih izvora, tako i EU fondova i programa neophodni su za realizaciju planiranih projekata s obzirom na ograničena financijska sredstva u okviru općinskog proračuna.

S obzirom da se Općina Dragalić proteklo razdoblje aktivno pripremala za nadolazeće natječaje kroz pripremu projektno-tehničke dokumentacije za projekte koji su od interesnog značaja za cjelokupno stanovništvo područja općine, a koja je neophodna za apliciranje na dostupne javne natječaje, odobrena potpora samo potvrđuje opravdanost i svrsihodnost svih dosadašnjih aktivnosti, te siguran i održiv smjer upravljanja razvojem općine.