Javni poziv za prijavu kandidata za zapošljavanje u programu javnog rada “Revitalizacija javnih površina”

Revitalizacija javnih površina

Općina Dragalić u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u 2017. godini provodi program javnog rada „Revitalizacija javnih površina“.

Program obuhvaća poslove čišćenja javnih površina obraslih dugogodišnjim raslinjem, krčenja zemljišta uz nerazvrstane ceste i poljske putove, čišćenje nepropisno odbačenog otpada na javnim površinama i uz vodotoke, uređenje neizgrađenih građevinskih čestica u vlasništvu općine, uređenje i izgradnja dječjih igrališta.

JAVNI POZIV

PRIJAVNICA