Sazvana 20. sjednica Općinskog vijeća

Za srijedu 29. ožujka 2017. godine s početkom u 20:00 sati sazvana je 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dragalić za 2016. godinu
 2. Izvješće o izvršenju Programa za 2016. godinu:
  a) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
  b) održavanja komunalne infrastrukture
  c) razvoja civilnog društva
  d) potreba u predškolskom, osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju
  e) potreba u području socijalne skrbi
  f) dodatnih usluga u zdravstvu i preventivi
  g) organiziranja i provođenje zaštite i spašavanja
  h) potreba u sportu
  i) utroška sredstava šumskog doprinosa
  j) utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
  k) utroška sredstava od zakupa i dugogodišnjeg zakupa
 3. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Dragalić za 2016. godinu
 4. Prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Dragalić
 5. Prijedlog Odluke o pravu na potporu za novorođeno dijete
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Općine Dragalić
 7. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine
 8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta gradnja zgrade javno društvene namjene-dječji vrtić
 9. Prijedlog Sporazuma o podjeli imovine, prava i obveza između Općine Gornji Bogićevci i Općine Dragalić
 10. Pitanja i prijedlozi