ISPLATA BESPOVRATNE FINANCIJSKE POTPORE EU ZA STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM OPĆINE DRAGALIĆ 2015. – 2020.

Općina Dragalić tijekom 2015. godine aplicirala je na javni natječaj za provedbu operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave« u okviru kojega je prijavljena izrada Strateškog razvojnog programa općine za razdoblje 2015. – 2020. godine. Izrada navedenog dokumenta od iznimnog je značaja za cjelokupno područje općine Dragalić s obzirom da predstavlja osnovni preduvjet za prijavu infrastrukturnih, društvenih i gospodarskih projekata na natječaje koji se provode u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine, ali i ostalih EU fondova i programa.

Nakon zaprimanja Odluke o dodjeli sredstava u mjesecu svibnju 2016. godine, započela je izrada Strateškog razvojnog programa, koji je nakon provedenih konzultacija i izvršenih usuglašavanja usvojen od strane Općinskog vijeća koncem mjeseca prosinca 2016. godine, kada je i podnesen zahtjev za isplatu odobrene bespovratne potpore.

Protekli tjedan, djelatnici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kao tijela nadležnog za provedbu natječaja, obavili su kontrolni posjet vezano za cjelokupnu proceduru, te izvršili uvid u financijsku i administrativnu dokumentaciju.

Na temelju pozitivnog mišljenja nadležnog tijela nakon provedenog kontrolnog posjeta, isplata bespovratne financijske potpore u 100% iznosu, očekuje se već ovaj tjedan, a navedena sredstva osigurana su iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni i razvoj (85%), te državnog proračuna Republike Hrvatske (15%).

Iako je cjelokupna procedura bila opsežna i dugotrajna, prijava na navedeni natječaj sasvim sigurno je bila opravdana, te daje dodatni poticaj čelnim ljudima Općine za pripremu i prijavu infrastrukturnih i društvenih projekata na dostupne javne natječaje iz ostalih mjera Programa ruralnog razvoja, ali i drugih EU fondova i programa, kojima će se osigurati dodatni izvori financiranja razvojnih projekata na području općine.