Održana 14. sjednica Općinskog vijeća

14. sjednica Općinskog vijeća
14. sjednica Općinskog vijeća

U utorak 29. prosinca 2015. godine održana je 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić, pod predsjedanjem Zlatka Bunjevca, predsjednika Općinskog vijeća. Sjednici je nazočilo svih 12 općinskih vijećnika. Na Dnevnom redu sjednice predloženo je 7 točaka i to:

1. Prijedlog Proračuna Općine Dragalić za 2016. godinu s projekcijom proračuna Općine Dragalić za 2017. i 2018. godinu.
2. Prijedlozi Programa za 2016. godini u općini Dragalić: 

a) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
b) održavanja komunalne infrastrukture
c) u predškolskom, osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju
d) razvoj sporta
e) razvoj civilnog društva
f) socijalne skrbi
g) organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja
h) dodatnih usluga u zdravstvu i preventiva
i) utroška sredstava ostvarenih od zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta
j) utroška sredstava šumskog doprinosa
k) korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Dragalić
3. Prijedog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Dragalić za 2016. godinu.
4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Dragalić za 2016. godinu
5. Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Općine Dragalić
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za gradnju čardaka na k.č.br. 744, k.o. Gorice
7. Pitanja i prijedlozi
Sve odluke uvodno obrazložio je općinski načelnik Zvonimir Karlik, te su iste usvojene jednoglasno bez rasprave. Na kraju sjednice predsjednik Zlatko Bunjevac zahvalio se vijećnicima na odazivu i izrazio zadovoljstvo načinom rada ovog vijeća. Općinski načelnik također se zahvalio vijećnicima na suradnji i zaželio im sretnu i uspješnu Novu Godinu.