Sazvana 14. sjednica Općinskog vijeća

Ilustracija
Ilustracija

Za 29. prosinca 2015. godine s početkom u 18:00 sati sazvana je 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

1. Prijedlog Proračuna Općine Dragalić za 2016. godinu s projekcijom proračuna Općine Dragalić za 2017. i 2018. godinu.
2. Prijedlozi Programa za 2016. godini u općini Dragalić: 

a) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
b) održavanja komunalne infrastrukture
c) u predškolskom, osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju
d) razvoj sporta
e) razvoj civilnog društva
f) socijalne skrbi
g) organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja
h) dodatnih usluga u zdravstvu i preventiva
i) utroška sredstava ostvarenih od zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta
j) utroška sredstava šumskog doprinosa
k) korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Dragalić
3. Prijedog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Dragalić za 2016. godinu.
4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Dragalić za 2016. godinu
5. Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Općine Dragalić
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za gradnju čardaka na k.č.br. 744, k.o. Gorice
7. Pitanja i prijedlozi