10. sjednica Općinskog vijeća

Ilustracija
Ilustracija

Za srijedu 18. ožujka 2015. godine s početkom u 18:00 sati sazvana je 10. sjednica Općinskog vijeća. Na predloženom Dnevnom redu je 13 točaka i to:
1. Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja Općine Dragalić za  razdoblje 2015. do 2019.g.
2. Prijedlog Odluke o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Dragalić za razdoblje 2015. do 2019.g.
3. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza za redovite učenike srednjih škola
4. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o visini naknade troškova članovima Općinskog vijeća i drugih radnih tijela
5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
6. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Dragalić u 2014.g.
7. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Dragalić za 2015. godinu
8. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Dragalić za 2014. godinu
9. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Dragalić za 2014.g.
10. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Dragalić za 2014.g.
11. Prijedlog Zaključka o priznavanju prava stvarne služnosti na zemljištu oznake z.k.č.br. 254 u k.o. Donji Bogićevci
12. Informacija o prijavljenim promjenama u evidenciji obveznika komunalne naknade
13. Pitanja i prijedlozi