6. sjednica Općinskog vijeća – poziv

Ilustracija
Ilustracija

Na temelju članka 81. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Dragalić („Službeni glasnik“ br. 4/09 i 6/13) sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća za srijedu 26.ožujka 2014. godine u 20,00 sati

Sjednica će se se održati u prostorijama općinske vijećnice.
Za sjednicu se predlaže slijedeći:

Dnevni red:
– usvajanje zapisnika sa 5. sjednice

1. Prijedlog Odluke o načinu provođenja izbora članova vijeća mjesnih odbora na području općine Dragalić
2. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza za redovite učenike srednjih škola 
3. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dragalić za 2014. godinu
4. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija Općine Dragalić za 2014. godinu
5. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Dragalić u 2013. godini
6. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Dragalić
7. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Dragalić za 2013. godinu
8. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
9. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Dragalić za 2013. godinu
10. Informacija o prijavljenim promjenama u evidenciji obveznika komunalne naknade
11. Pitanja i prijedlozi

Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Bunjevac

Originalni poziv, dokument, možete vidjeti ovdje, klikni…