Održana 6. sjednica Općinskog vijeća

Ilustracija
Ilustracija

U srijedu, 26. ožujka 2014. godine, održana je 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Dnevni red sadržavao je 11 točaka, a između ostalog donešene su: Odluka o načinu provođenja izbora članova vijeća mjesnih odbora na području općine Dragalić, Odluka o sufinanciranju prijevoza za redovite učenike srednjih škola, Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dragalić za 2014. godinu, Godišnji plan davanja koncesija Općine Dragalić za 2014. godinu, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Dragalić za 2013. godinu, te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Dragalić za 2014. godinu. Također, usvojena su Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Dragalić za 2013. godinu, Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu, te Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Dragalić za 2013 godinu. Na kraju sjednice općinski načelnik izvjestio je vijećnike o prijavljenim promjenama u evidenciji obveznika komunalne naknade.