Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova u 2022. godini

Temeljem mjere za poticanje zapošljavanja „Javni rad“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i Programa javnih radova Općine Dragalić za 2022. godinu „Revitalizacija javnih površina i zaštita okoliša“, Općina Dragalić objavljuje

Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova u 2022. godini

Pozivaju se osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koje ispunjavaju kriterije za uključivanje u mjeru „Javni rad“, da se prijave za zapošljavanje u Programu javnih radova na području Općine Dragalić na određeno vrijeme u trajanju do pet mjeseci.

Broj traženih radnika: 2
Naziv radnog mjesta: komunalni radnik/radnik na održavanju

Stručna sprema: NKV, KV i SSS.
Mjesto rada: područje Općine Dragalić

Dokumentacija potrebna za prijavu:

  • obrazac prijave,
  • kopija osobne iskaznice,
  • potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
  • dokaz o posebnom statusu.

Prijave se podnose osobno na adresu: Općina Dragalić, Trg sv. I. Krstitelja 2, Dragalić, najkasnije do 15.06.2022. godine.

Mjeru „Javni rad“ mogu koristiti osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i to ­ bez obzira na duljinu prijave u evidenciju:

  1. roditelji sa 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva
  2. Korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi (dalje u tekstu ZSZ), prijavljeni u Evidenciju.
  3. Osobe prijavljene u Evidenciju dulje od 24 mjeseca.

Osoba ne može ponovno biti uključena u potporu javni rad 12 mjeseci nakon prestanka trajanja mjere javni rad za tu osobu. 

PRIJAVNICA