SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dragalić

Savjetovanje traje od 11. listopada do 10. studenog 2021.

           Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 10. studenog 2021. godine

dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama

Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dragalić s obrazloženjem, putem pošte ili osobno na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Dragalić, Trg sv. I. Krstitelja 2, Dragalić, 35400 Nova Gradiška ili slanjem emaila na adresu info.dragalic@gmail.com

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na  obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Dragalić.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Dragalić. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga .

            Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dragalić objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Dragalić, www.dragalic.hr

             Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dragalić koji je objavljen na internet stranici Općine Dragalić  predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dragalić

Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

                                                                                   OPĆINA DRAGALIĆ

tag: (Dokumenti- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću)