Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i Odluke Općinskog načelnika Općine Dragalić o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić, Klasa:320-02/19-01/10, Urbroj: 2178/27-19-1 od 10.10.2019. godine, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić

KLIKNITE NA OVAJ LINK ZA UVID U NATJEČAJ ILI PREUZIMANJE DOKUMENTA