EUROPSKA UNIJA SUFINANCIRA IZGRADNJU NOVOG VRTIĆA

INFORMIRANJE I VIDLJIVOST

Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) kroz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Naziv projekta:
Gradnja zgrade javno društvene namjene – dječji vrtić u naselju Dragalić

Korisnik projekta:
Općina Dragalić

Ciljevi projekta:
Opći cilj projekta izgradnje zgrade javno društvene namjene – dječjeg vrtića u naselju Dragalić je jačanje konkurentnosti sustava odgoja i obrazovanja na području općine Dragalić, te usklađenosti sustava odgoja i obrazovanja s potrebama lokalne zajednice i tržišta rada.

Specifični ciljevi projekta su unaprjeđenje kvalitete sustava predškolskog odgoja i obrazovanja, te poboljšanje dostupnosti odgojno – obrazovnih usluga na području općine Dragalić.

Očekivani rezultati projekta:
Provedba projekta izgradnje zgrade javno društvene namjene – dječjeg vrtića u Dragaliću rezultirati će osiguranim nužnim prostornim i tehničkim uvjetima za obavljanje organiziranog oblika odgojno-obrazovnog rada s djecom vrtićke dobi; poboljšanu dostupnost odgojno – obrazovnih sadržaja za djecu vrtićke dobi; poboljšanu kvalitetu učenja i poučavanja, te razvijene nove odgojno – obrazovne sadržaje i usluge.

Ukupna vrijednost projekta:
4.063.933,59 Kn
Iznos koji financira EU (EAFRD):
4.057.683,59 Kn