Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Vijeća srpske nacionalne manjine

Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina 2019.

Na temelju članka 78., stavka 2. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (“Narodne novine” br. 25/19) nakon provedenih izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Dragalić 05. svibnja 2019. godine, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dragalić, na sjednici održanoj 09. svibnja 2019. godine donijelo je i objavljuje Odluku o konačnim rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Dragalić.

ODLUKA O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA