Odluka o rezultatima izbora

Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina 2019.

Na temelju članka 74., stavka 4. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Narodne novine br. 25/19), a u svezi sa člankom 76., stavkom 1. i člankom 77., stavkom 1. istog Zakona, nakon provedenih izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u općini Dragalić 5. svibnja 2019. godine, Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dragalić na sjednici održanoj 5. svibnja 2019. godine utvrdilo je i objavljuje Odluku o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u općini Dragalić.

Odluka objavljena 6.5.2019. u 11:15 sati.

ODLUKA O REZULTATIMA IZBORA