Ponavljanje drugog postupka javne rasprave za projekt Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa

Brzi internet

Sukladno uputi NOP-a, Grad Nova Gradiška kao nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog interneta ponovno pokreće postupak druge javne rasprave za predmetni projekt, koji će trajati od 25.03.2019. godine do 08.04.2019. godine. Tijekom razdoblja trajanja, očitovanja javnosti i operatora o trenutnoj dostupnosti širokopojasnog pristupa na adresnoj razini te nadopune informacija o planovima ulaganja će se zaprimati putem elektroničke pošte javna.rasprava.NGA@novagradiska.hr.

Dokumenti vezani uz predmetnu javnu raspravu nalaze se na mrežnoj stranici nositelja projekta, odnosno na slijedećoj poveznici:

https://novagradiska.hr/news/ponavljanje-drugog-postupka-javne-rasprave-za-projekt-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-na-podrucju-nove-gradiske/.