Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i Odluke Općinskog načelnika Općine Dragalić o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić, Klasa: 320-02/18-01/01, Urbroj: 2178/27-18-3 od 03.08.2018. godine, Općinski načelnik objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić. Poljoprivredno zemljište  daje se u zakup za jesensku sjetvu 2018., odnosno proljetnu sjetvu 2019. godine, a zakup prestaje po skidanju zasijanih usjeva za to vegetacijsko razdoblje, a najkasnije do 15.11.2019. godine. Cijeli tekst natječaja možete pogledati na sljedećoj poveznici:

JAVNI NATJEČAJ