Poziv za dostavu ponuda

Vodovod Poljane

Na temelju članka 4., stavak 1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi KLASA: 406-01/17-01/02, URBROJ: 2178/27-17-2 od 03.08.2017. god., Općina Dragalić objavljuje Poziv za dostavu ponuda za izgradnju vodoopskrbne mreže naselja Poljane-faza II i faza IV. Detaljan opis radova s količinama svake pojedine stavke iskazan je u Troškovnicima koji je sastavni dio Poziva za dostavu ponuda. Cijeli tekst Poziva za nadmetanje, te Troškovnike možete preuzeti na sljedećim poveznicama: