Sazvana 7. sjednica Općinskog vijeća

Ilustracija

Za petak 8. lipnja 2018. godine, s početkom u 20:00 sati, sazvana je 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dragalić za 2017. godinu
2. Izvješće o izvršenju Programa za 2017. godinu:
a) razvoja civilnog društva
b) potreba u predškolskom, osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju
c) potreba u području socijalne skrbi
d) dodatnih usluga u zdravstvu i preventivi
e) organiziranja i provođenje zaštite i spašavanja
f) potreba u sportu
g) utroška sredstava šumskog doprinosa
h) utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
3. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Dragalić
4. Prijedlog Statuta Općine Dragalić
5. Prijedlog Odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima 1.-4. razreda osnovne škole u šk.god. 2018./2019.
6. Razmatranje zamolbe za financijsku pomoć
7. Pitanja i prijedlozi