Održana 6. sjednica Općinskog vijeća

6. sjednica

U petak 27. travnja je u Dragaliću održana 6. sjednica Općinskog vijeća. Predsjednik vijeća Mario Brađašević je vijećnike izvjestio o dopuni dnevnog reda točkom o darovanju suvlasničkog dijela jedne nekretnine općini, a vijećnik SDP-a Rade Bosanac je predložio da se u dnevni red uvrsti i točka o povećanju nakade vijećnicima za sudjelovanje na sjednicama na što mu je predsjednik vijeća rekao kako taj prijedlog mora biti u pisanom obliku i sukladno poslovniku vijeća mora biti dostavljen svim vijećnicima ranije te mu je predložio da to učini za sljedeću sjednicu. Načelnik Zvonimir Karlik je obrazložio sve točke dnevnog reda koje su vijećnici jednoglasno usvojili, a riječ je o Prijedlogu Odluke o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Dragalić za razdoblje 2018. do 2023., Prijedlogu Odluke o donošenju Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Dragalić za 2018. godinu, Prijedlogu Odluke o izradi Registra nekretnina Općine Dragalić, Prijedlogu Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada koje je ponovo povjereno tvrtki Odlagalište d.o.o. Nova Gradiška, zatim Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Dragalić za 2017. godinu, Godišnje izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Dragalić u 2017. godini te spomenuti Prijedlog o darovanju i preostale petine nekretnine općini, a koja je bila u vlasništvu Mandice Žvanja koja inače živi u Rijeci, a koja je već ranije općini darovala četiri petine spomenute nekretnine tako da je općina sada jedan kroz jedan vlasnik te nekretnine. Općina će snositi samo troškove prijenosa vlasništva.
Najzanimljiviji dio sjednice su bila pitanja i prijedlozi vijećnika pa je vijećnik HSS-a Teodor Kvakić pitao može li se za jedan sat produžiti vrijeme gašenja javne rasvjete te na koji način se može riješiti problem starog drveća u Medarima s kojeg otpadaju grane i kod crkve i u parku. Načelnik Karlik je odgovorio i predložio da se na tu temu organizira sastanak s mještnima i vjerskom zajednicom te učini sukladno odluci s tog sastanka. Što se tiče javne rasvjete Karlik je napomenuo kako se za javnu rasvjetu godišnje troši 78.000,00 kn bez održavanja, a povećanje za jedan sat dnevno bi uvećalo te troškove. Karlik je iskoristio ovo pitanje te potaknuo raspravu oko eventualnog uvođenja LED tehnologije i znatnije uštede el.energije, ali postoje još kako je rekao neka nerazjašnjena pitanja. Za zamjenu 381 rasvjetnog tijela kroz 6 godina za koliko izvođač i opskrbljivač rasvjetnih tijela daje jamstvo potrebno je investirati nešto više od pola milijuna kuna, pa se postavlja pitanje što ako nakon tih 6 godina rasvjetna tijela ne budu više u funkciji. Ponovo ćemo morat investirati. To neće biti problem ako se samim razvojem te tehnologije njen životni vijek produži, a ona postane jeftinija. Trenutno je cijena jednog rasvjetnog tijela nešto viša od 800,00 kn. Nakon rasprave dogovoreno je da se ide na izmjenu jednog od 14 sektora i vidi učinak te će se sukladno tom rezultatu postupati i sa ostalim sektorima rasvjete na području općine. Vijećnik HDZ-a Darko Marjanović je pitao dokle se došlo s planom raspolaganjem poljoprivrednog zemljišta, ima li pomaka u naplati dugovanja po osnovi zakupa poljoprivrednog zemljišta ili se dug povećava. Razmišlja li se o tretiranju komaraca i hoće li biti obilježen Dan općine. Načelnik Karlik je odgovorio kako je plan raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u izradi te da su poslani svi zahtjevi za očitovanja institucijama i dokumentacija koja je za to potrebna. Izrađen je popis svih čestica na temelju dostavljenih digitalnih podataka iz gruntovnice i programom je predviđeno oko 1 900 Ha površina. Očekuje se kako će dokument biti završen na vrijeme odnosno do 9. lipnja. S najvećim dužnicima je državno odvjetništvo sklopilo nagodbu o obročnoj otplati, a ostali plaćaju i vidi se pomak u pozitivnom smislu rekao je Karlik. Što se tiče tretiranja komaraca svakodnevno se komunicira sa stanovništvom, posebice onim na Goricama gdje je svake godine najveća koncetracija komaraca, ali još nema zahtjeva za tretiranjem. Karlik je podsjetio kako je prošle godine prvo tretiranje bilo sredinom svibnja. Dan općine se inače obilježava 2. svibnja, međutim ove godine će to biti učinjeno u subotu 5. svibnja i spojeno s manifestacijom „Dragalić u pjesmi i plesu“, jer kako je rekao u popodnevnim satima će biti i veća mogućnost za okupljanje svih građana i obilježavanje Dana općine. Kako nije bilo više pitanja predsjednik vijeća Brađašević je zaključio sjednicu.

Tekst i foto: Radio Bljesak