Sazvana 6. sjednica Općinskog vijeća

Ilustracija

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Dragalić Mario Brađašević za petak, 27. travnja 2018. godine, s početkom u 19:00 sati, sazvao je 6. sjednicu Općinskog vijeća. Na Dnevnom redu su predložene sljedeće točke:

  1. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Dragalić za razdoblje 2018. do 2023.
  2. Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Dragalić za 2018. godinu
  3. Prijedlog Odluke o izradi Registra nekretnina Općine Dragalić
  4. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
  5. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Dragalić za 2017. godinu
  6. Godišnje izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Dragalić u 2017. godini
  7. Pitanja i prijedlozi