Održana 3. sjednica Općinskog vijeća

U ponedjeljak 30.listopada je održana 3. sjednica Općinskog vijeća Dragalića. Prije početka sjednice predsjednik vijeća Mario Brađašević je zamolio nazočne da ustanu i minutom šutnje odaju počast preminulom Tomislavu Kvočiću, mještaninu Dragalića koji je svesrdno pomagao u ustrojavanju Općine Dragalić i općinskih tijela te izradi neophodne dokumentacije za sam početak rada općine.
Prilikom usvajanja dnevnog reda sjednice vijećnik SDP-a Rade Bosanca je tražio da se točka “Pitanja i prijedlozi odnosno Aktualni sat“ premjesti na početak sjednice kao prva točka, a ne kao posljednja, međutim 8 vijećnika je bilo protiv mijenjanja dnevnog reda koji su dobili u pozivu jer su takvu odluku vjerovatno s razlogom, odnosno iz praktičnosti donijeli vijećnici iz ranijih saziva.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu je obrazložio načelnik Zvonimir Karlik. On je rekao kako su u navedeniom razdoblju ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 1.574.330,03 kn ili 34% godišnjeg plana te izdaci u iznosu od 903.166,11 kn što je 16% godišnjeg plana. Sukladno navedenom ostvaren je višak prihoda u iznosu od 671.166,92 kn, a višak prihoda prenesen iz prethodnih godina iznosi 1.508.217,16 kn. Prema tome višak prihoda za prijenos u drugo polugodište iznosi 2.179.384,08 lipa. Za raspravu se nitko nije javio pa su vijećnici jednoglasno usvojili ovu točku dnevnog reda. Usvojen je i prvi rebalans proračuna za tekuću godinu. Načelnik je rekao da se planirani prihodi smanjuju za 364.000,00 kn a rashodi za 265.782,84 lipe. Novim planom predviđeni su primitci u iznosu od 4.010.000,00 kn te s obzirom na prenesena sredstva iz prethodnih godina, rashodi u iznosu od 5.518.217,16 kn . Načelnik je obrazložio i izmjene i dopune pripadajućih programa a vijećnik HDZ-a Darko Marjanović je pitao zašto se ponovo u proračun uvrštavaju studentske stipendije jer je ranije zbog problema oko vraćanja sredstava po ne izvršenim ugovornim obavezama bilo problema te je dogovoreno da se studenti više neće stipendirati. Načelnik je odgovorio da je bilo puno upita oko natječaja za stipendije i s obzirom da odluka nije službeno na vijeću ukinuta, a zainteresiranih ima i to najmanje 6 studenata što ne predstavlja veće opterećenje za proračun pa je ta stavka ostavljena u proračunu I svi koji žele mogu se javiti na natječaj. Marjanović je napomenuo kako ne želi da se shvati da je on protiv stipendiranja studenata nego se boji da će ponovo doći do problema te da će se opet morat otpisivati potraživanja za one studente koji nisu upisali sljedeću godinu, odnosno ispunili svoju obavezu. Karlik je rekao kako ni on ni vjećnici ne mogu predvidjeti što će se dogoditi i hoće li netko položiti godinu ili ne – dakle ne možemo prejudicirati tako da ostaje prostor svima koji se žele javiti na natječaj.
Tvrtka Vodoprivreda Nova Gradiška je kao jedini ponuditelj odabrana za obavljanje komunalnih poslova održavanja poljskih putova na području općine Dragalić. Za održavanje i upravljanje objektima i uređajima javne rasvjete na području Općine izabrana je tvrtka EGS Elektrograditeljstvo iz Zagreba koja je i dosada obavljala ove poslove. Usvojene su Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika učenicima od 5.-8. razreda osnovne škole i Odluka o sufinanciranju prijevoza za redovite učenike srednjih škola u školskoj godini 2017/2018. Nije bilo veće rasprave ni po pitanju Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine pa je ona jednoglasno usvojena. S 8 glasova za, jednim protiv i jednim suzdržanim usvojen je Prijedlog odluke o izmjenama Statuta općine Dragalić. Do kraja sjednice usvojeni su i Prijedlog odluke o Planu gospodarenja otpadom na području općine u razdoblju od 2017-2020 godine te Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Brodsko-posavske županije a koji se odnosi na općinu Dragalić te samim preporukama revizora. Vijećnicu HDZ-a Vesnu Peterlik je zanimalo postoje li rokovi za reagiranje po preporukama i može li se dobiti uvid u stanje dugovanja po pitanju najma poljoprivrenog zemljišta ali i dugovanja za komunalnu naknadu. Tablicu dužnika i poduzetih aktivnosti za naplatu po pitanju poljoprivrednog zemljišta i komunalne naknade vijećnici će dobiti na sljedećoj sjednici, a rok za djelovanje po preporukama revizije je 60 dana rekao je načelnik Karlik. Izvješće o reviziji je potom jednoglasno usvojeno. Zamjenik načelnika Igor Šupica je vijećnicima prezentirao i informacija o nekretninama u vlasništvu općine sukladno ažuriranim podatcima iz državne geodetske uprave i gruntovnice. Na kraju sjednice načelnik Karlik je odgovorio na pitanje vijećnika HDZ-a Darka Marjanovića kojeg je zanimalo gdje se nalazi ured načelnika općine i koje mu je radno vrijeme: Karlik je odgovorio – kako prema tumačenju ureda državne uprave načelnici, zamjenici načelnika iz redova nacionalnih manjina, gradonačelnici, župani i saborski zastupnici nemaju potpisan Ugovor o radu i nemaju radno vrijeme, nemaju pravo na godišnji odmor ni naknadu za to. Nemaju pravo na bolovanje, nemaju ni većinu ostalih prava iz radnog odnosa jer su izabrani na izborima i za svoj posao odgovaraju biračima na sljedećim izborima. O njima ovisi kakvu će naknadu dobivati za svoj posao u trenutku kada stupaju na dužnost morajus e opredijeliti hoće li taj posao obavljati kao profesionalci ili kao volonteri, a sukadno odlukama vijeća, odnosno skupštine za svoj rad dobivaju naknadu prema koeficijentima koje donose vijeća općina ili skupština nekog grada.
Rade Bosanac iz SDP-a je tražio da se sjednice vijeće održavaju barem dva puta u 90 dana na što je načelnik odgovorio da nema potrebe, a kada bude za to potrebe sjednica se može sazvati i ranije po hitnom postupku, međutim veći broj sjednica više košta. Bosanac je također pitao kada će biti pokrenuta izgradnja društvenog doma u Donjim Bogićevcima na što mu je načelnik Karlik odgovorio da je riječ o kompleksnom problemu gdje treba rješiti postojeće stanje – sanirati ruševinu, pripremiti projektnu dokumentaciju, a potom pronaći sredstva za izgradnju jer u postojećim gabaritima se sasvim sigurno ne isplati graditi velebno zdanje u kojem će se sastajati vrlo mali broj ljudi. Zamolio je sve vijećnike ako imaju bilo kakvu prihvatljivu ideju za kandidiranje na bilo koji fond da se angažiraju po tom pitanju, ali prije svega treba riješiti postojeće ruševno stanje za što također treba novca. S načelnikom se složila većina vijećnika nakon čega je predsjednik vijeća Mario Brađašević zaključio sjednicu.

Tekst i foto: Radio Bljesak