Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i Odluke Općinskog načelnika Općine Dragalić o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić, Klasa: 320-02/17-01/02, Urbroj: 2178/27-17-9 od 30.10.2017. godine, Jedinstveni upravni odjel objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić. Predmet natječaja je poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Dragalić u k.o. Dragalić ukupne površine 17,3527 ha po početnoj cijeni od 5.847,86 kn.