Odluka o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš

Na temelju članka 64., stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, br. 80/13, 153/13, 78/15), te članka 23., st.3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” br. 64/08), te članka 59. Statuta Općine Dragalić (“Službeni glasnik” br. 4/09, 2/13, 6/13 i 4/15), općinski načelnik Općine Dragalić dana 05.12.2016. donosi Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Strateški razvojni program općine Dragalić za razdoblje 2015. – 2020.

Cijeli tekst Odluke možete pogledati OVDJE.