Javni poziv za zakup na području Općine Dragalić

APZ-logo
APZ-logo

Agencija za poljoprivredno zemljište raspisala je 10. prosinca 2015., sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine”, broj 39/13, 48/15), javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH na području Općine Dragalić.

Rok za dostavu ponude je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište.

Tekst javnog poziva i obrasce za prijavu na natječaj možete preuzeti na sljedećoj poveznici: http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/natjecaji/javni-poziv-za-zakup-na-podru%C4%8Dju-op%C4%87ine-dragali%C4%87-10.-prosinca-2015/