Obavijest o dodjeli zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić

...

Na temelju provedenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Dragalić, objavljenog 05. listopada 2015. godine na mrežnim stranicama Općine Dragalić, oglasnoj ploči Općine Dragalić i Radio “Bljesku” Okučani , općinski načelnik donio je odluku o dodjeli zakupa i to:

OPG “Trnka”, vlasnika Željka Trnke, Dragalić, K. Tomislava 65, za poljoprivredno zemljište označeno kao k.č.br. 415/3, 415/4, 415/5 – dio i 415/6, sve k.o. Dragalić.