Održana 10. sjednica općinskog vijeća

Sjednica Općinskog vijeća
Sjednica Općinskog vijeća

U srijedu, 18. ožujka 2015. godine s početkom u 18 sati, održana je 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Dragalić. Na sjednici je donešena Odluka o izradi Strategije razvoja Općine Dragalić za razdoblje 2015. do 2019. godine, te Odluka o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Dragalić za isto razdoblje. Donešene su i: Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika za redovite učenike srednjih škola i Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika. Također je donešena Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Dragalić u 2014., te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2015. godinu. Usvojena su Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2014.,  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. i Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Dragalić za 2014. godinu. Sjednica je završila u 19:35 sati.

Foto: Radio Bljesak