Tečaj o održivoj uporabi pesticida

Tečaj o održivoj uporabi pesticida
Tečaj o održivoj uporabi pesticida

U skladu sa odredbama Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN14/2014) i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012), sve osobe koje prilikom obavljanja svoga rada na bilo koji način dolaze u doticaj sa pesticidima, ili vode brigu o njihovoj sigurnoj uporabi, moraju završiti Program izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida. Na području Općine Dragalić već je proveden tečaj i polaganje ispita za prvu grupu polaznika . Tečaj provodi poljoprivredno savjetodavna služba ispostava Gornji Bogićevci, a općina Dragalić je u cijelosti financirala izobrazbu i ispite u iznosu od 380 kn po polazniku, što uključuje minimalno 15 sati izobrazbe, priručnik, polaganje ispita i iskaznicu. Uvjeti za pristupanje edukaciji su navršenih 18 godina života i završeno minimalno osnovno obrazovanje.
U prvoj grupi u Dragaliću edukaciju osnovnog modela je pohađalo šezdesetak polaznika koji su nakon 15 sati zanimljivih i konstruktivnih predavanja uspješno položili ispite. Izobrazba će se i dalje provoditi po grupama ne samo na području općine Dragalić nego i na području Općina Okučani, Stara Gradiška i Gornji Bogićevci. Obveznici edukacije moraju završiti osnovni modul izobrazbe najkasnije do 26. studenog 2015. godine.

Tekst i foto: Radio Bljesak